Banenor 4.jpg

BaneNor Vedlikeholdsbase

BlueProof Green
BlueProof Green
Produkt, BlueCell
3145 m2
3145 m2
Størrelse
Bergen, Norway
Bergen, Norway
Sted
2020
2020
Dato for ferdigstillelse

I 2020 stod BaneNor sin vedlikeholdsbase i Bergen klart. Bygget består av verkstedshall og adinistrasjon og er et to-spors verksted som har plass til tog som er inntil 110 meter lange.

All overvannshåndtering er løst i magasin under sedumen, med BlueProof Green. Det er ingen magasinering i bakken.

Aktører:

Byggeier: Bane NOR Eiendom AS
Totalentreprenør: Backe Bergen AS
Rådgivende ingeniør: Multiconsult AS
Arkitekt: Astrup Hellern AS

Banenor 3 Høst 20.jpg
Bane Nor 06-19 23_ 4.jpg
Bane Nor 06-19 23_ 2.jpg
Teknisk salg -

Teknisk salg