KA13_Mad arkitekter_Kyrre Sundal (1).jpg

Kristian Augusts gate 13 (K 13)

Oslo, Norway
Oslo, Norway
Sted
680 m2
680 m2
Størrelse
2021
2021
Tidspunkt for ferdigstillelse

Om prosjektet

Kristian Augusts gate 13 er Norges første fullskala ombruksbygg på Tullin i Oslo Sentrum. Bygget tilbyr et unikt kontorfellesskap. Det unike med bygget er at byggematerialer og løst invetar i hovedsak består av ombruk og gjenbruk. Bygget tilfredsstiller også kravene for BREEAM-NOR Very Good.

Foto: Kyrre Sundal

Aktører:

Byggherre: ENTRA
Prosjekledelse: Insenti
Arkitekt: MAD
Landskapsarkitekt: Asplan Viak
Rådgivende ingeniør: Norconsult