Parkhjørnet Haukland_1.webp

Parkhjørnet Haukeland

Protan BlueProof Green, Sedum fra Grasrota, SFS fallsikring
Protan BlueProof Green, Sedum fra Grasrota, SFS fallsikring
Produkter
Bergen, Norge
Bergen, Norge
Sted
955 kvm
955 kvm
Størrelse
Juli 2023
Juli 2023
Tidspunkt for utførelse

Om Prosjektet

I 2022 startet arbeidet med å bygge tilbygget, Parkhjørnet, som ligger sentralt på Haukeland sykehus og bygges som et frittstående bygg mellom Gamle Hovedbygningen, Sentralblokken og Jonas Lies vei. Et høyteknologisk sterilforsyningssentral med pionerarbeid innen automatisering av vaskeri- og sterilfunksjoner, med et tilhørende helautomatisk lager.

På tomten var det utfordrende med overvannshåndtrering i bakken pga. kulverter og infrastruktur under bygget. I samarbeid med Nordplan AS og Rambøll AS ble derfor løsningen lagt på taket i tidligfase av prosjektet. Protan PlueProof fordrøyer 31 kubikk vann på taket, og slipper ut maksimalt 2 l/s til det kommunalet nettet, langt bedre enn bygget som stod der tidligere.

Det 955 kvm store taket er tekket med Protan BlueProof Green og belagt med sedum fra Grasrota. Areidet ble utført av Protan Entreprenør Hordaland AS for Veidekke AS.

Aktører:

Byggherre: Helse Bergen
Arkitekt: Nordplan AS
VA Rådgiver: Rambøll AS
Bygningsentreprenøren: Constructa Entreprenør AS - senere Veidekke ASA
Taktekker: Protan Entreprenør Hordaland AS

Parkhjørnet Haukland_2.webp
IMG_8479 2024-06-06 07_22_03.jpg