Happy Prawns på Jæren

300 m2
300 m2
Størrelse
Siravågen, Rogaland
Siravågen, Rogaland
Sted
2021
2021
År

I et nedlagt rekemottak på havnen i Sirevåg på Jæren skal en 200-tusen liters tank fylles med tropiske kongereker. Betongtanken ligner mer på et svømmebasseng enn en oppdrettstank, både i størrelse og form og er trekt innvendig med Protan 724 BlueSafe™. Pre-produserte membranflak fra Protans fabrikk på Nesbyen er blitt sammenføyet, tilpasset på stedet og lekkasjetestet av våre tekkere fra Protan Entreprenør. Dette gjør at vi får en liner med ekstrem god tilpasning til karet som gir et godt grunnlag for oppdrett av kvalitetsreker.

Happy Prawns har en bærekraftprofil, som bygger på en miljøvennlig produksjonsmetode. Ingen kjemikalier hverken i mat eller vann. Ingen mikroplast eller annet rusk. Det lukkede systemet eliminerer spredning av sykdom, og ivaretar en god dyrevelferd. Det er heller ingen utslipp fra produksjonen som kan skade miljøet i sjøen utenfor.

Protan BlueSafe™ er en serie med innovative PVC-membraner:

  • BlueSafe™ har gjennomgått omfattende testing i egne og eksterne laboratorier og er godt utprøvd i praktisk bruk. En rekke miljøvennlige løsninger gjør den til en spydspiss inn mot havbruksbransjens krav til biosikkerhet og mattrygghet.
  • BlueSafe™ er helt glatt og tett og har opptil 70 % mindre begroing. Dette gjør at vask og begroing minimeres; tid og kostnader til vedlikehold reduseres
  • BlueSafe™ er behandlet på begge sider med miljølakk og avgir ikke mikroplast
  • BlueSafe™ er spesialutviklet for bruk i saltvann og er godkjent for lagring av drikkevann
  • BlueSafe™ produseres i Norge og lages av 100 % gjenvinnbart materiale, dette sikrer lavt CO₂ fotavtrykk. Etter endt levetid kan BlueSafe™ resirkuleres via vår mottaksordning og deretter gjenbrukes.

BlueSafe™ brukes for lagring av drikkevann, i lukkede merdssystemer, luseskjørt og som liner til oppdrettskar. Den vil også egne seg godt som liner i nye og gamle kar for settefisk og rensefisk. Les mer om Protan 724 BlueSafe™

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles