DJI_0404 web.webp

Landbasert oppdrettsanlegg, Indre Rosøy

Protan 724 BlueSafe
Protan 724 BlueSafe
Produkt
5000 m2
5000 m2
Størrelse
Indre Rosøya, Norway
Indre Rosøya, Norway
Sted

På Lille Indre Rosøy etablerer Gigante Salmon tre oppdrettsbasseng som innredes som lengdestrømskar. Ved hjelp av pumping av vann og strømsettere, som setter vannet i bevegelse og skilleduker fra Protan, sikres optimal gjennomstrømming av friskt, nytt sjøvann gjennom hele produksjonen. Strømhastigheten kan reguleres slik at laksen får så mye motstrøm som den trives med.

Oppdrettsanlegget som bygges i Rødøy kommune på Helgeland er et gjennomstrømmingsanlegg som kombinerer fordelene fra både konvensjonell sjøbasert lakseoppdrett og landbasert oppdrett. På den måten slipper man utfordringer knyttet til sjøoppdrett som lus og rømming, samtidig som vi bedrer fiskevelferden, reduserer utslippene og miljøbelastningen. Gigante Salmon Rødøy AS har tillatelse til å produsere 13.731 MTB på Lille Indre Rosøy. Byggingen av anlegget startet i september 2021 og produksjonsstart er i januar 2024.

Skilledukene som Protan har levert er konfeksjonert på vår fabrikk på Nesbyen i Hallingdal. Skilledukene er produsert i Protan 724 BlueSafe som er en unik PVC-membran som brukes for lagring av drikkevann, i lukkede merdssystemer, luseskjørt og som liner til oppdrettskar. Den vil også egne seg godt som liner i nye og gamle kar for settefisk og rensefisk.

"Protans produkter er i utgangspunktet veldig godt egnet til vårt formål, og tiden vil vise om dette gir oss den ønskede kvaliteten og biologiske fiskevelferden", sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon AS.

Foto: Gigante Salmon AS

IMG_1864.jpg
DJI_0502.jpg
Avdelingsduk Rødøy.jpg
Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles