Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet

Ventiflex ventilasjonsrør til Ryfast-prosjektet


Ventiflex ventilasjonsrør
Ventiflex ventilasjonsrør
Produkt
50 km
50 km
Størrelse
Ryfast, Rogaland
Ryfast, Rogaland
Sted

Protan skal levere ventilasjonsrørene til alle de tre tunnelene i Ryfast-utbyggingen; Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. I løpet av den totalt syv år lange anleggsperioden, vil Protan levere bortimot 50 km ventilasjonsrør.

Ryfast-prosjektets tre tunneler vil inkludere en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel. Tunnelen vil bli verdens lengste undersjøiske veitunell, med bratteste stigning på 7 prosent. Under byggingen av Ryfast-prosjektet vil det derfor være svært viktig med god ventilasjon og frisk luft under anleggsarbeidet.

Eiganestunnelen vil gå mellom E39 ved Schancheholen i sør og E39 ved Smiene i nord. Hundvågtunnelen krysser Byfjorden mellom Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen er undersjøisk og vil gå mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Ved ferdigstillelse vil den stå som verdens lengste undersjøiske tunnel. På det dypeste vil den 14,3 kilometer lange tunnelen ligge hele 292 meter under havet. Dette vil også være det dypeste punktet i verden hvor det går personbiltrafikk.

Protan Ventiflex

Ventilasjonssystemer for gruver og tunneler.

Ryfastprosjekt Ventiflex
Ryfast 2