Ingen mekanisk innfestning - kun ballast

Ingen mekanisk innfestning - kun ballast

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak. Membranen er da beskyttet mot direkte påvirkning fra klima- og temperatursvingninger, rifter, punkteringer og andre mekaniske skader.

arrow_downward

Ballasterte tak

Membranen er da beskyttet mot direkte påvirkning fra klima- og temperatursvingninger, rifter, punkteringer og andre mekaniske skader.

Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord. Dette blir da underlaget for grønne vekster og planter på taket.

Membranen legges løst og krever ingen mekanisk innfestning i takflaten – dermed punkteres ikke dampsperren.

Ekstra ballast i hjørner og randsoner kan være nødvendig i værharde strøk. I slike tilfeller bør man vurdere å erstatte singel med betongheller, og i ekstreme tilfeller anbefales betongpåstøp. Det er viktig at den lastbærende konstruksjonen er beregnet for formålet for å bære vekten av ballasten.

Anbefalt produkt for singelballasterte tak er Protan G. Membranen er rotbestandig, stabilisert for å tåle UV-stråling, varme og mikrober. For takkonstruksjoner som er ekstra utsatt for belastning, anbefales det å bruke Protan GG, som er noe tykkere enn Protan G.

Alminnelig ballastert taksystem

Ved en alminnelig ballastert løsning blir membranen satt på toppen av isoleringen. Taket bygges fra den bærende konstruksjonen og oppover med dampkontrollaget under, deretter isolering, Protans membran og ballasten øverst. Småstein eller plater brukes ofte som ballast. Bretten kan enten være i konstruktionen eller i isoleringen under membranen.

Et alminnelig ballastert taksystem passer ikke til daglig aktivitet eller trafikk. Det passer best til tak som ikke blir utsatt for unødvendig trafikk sett bort i fra normalt vedlikehold og kontroll.
Denne løsningen brukes til både tunge bærende betonkonstruksjoner og lette bærende konstruksjoner med stålplater. Prinsippet er det samme for begge løsningene.

Den tunge konstruksjonen passer dog best til områder som har mye fukt, mens den lette konstruksjonen passer til f.eks. varehus.

Omvendt takkonstruksjon

I en omvendt takløsning blir membranen plassert under isoleringen.

Membranen, isoleringen og ballasten legges ovenpå den bærende konstruksjonen i Protans omvendte taksystem.

For å forhindre kuldebrodannelse eller fremmedobjekter i å trenge igjennom isoleringen og deretter membranen, blir isoleringsplatene installert med nedslag eller forskjøvet i to lag. Det skal være en brett i konstruksjonen.

Et separasjonslag plasseres på toppen av isoleringen som et beskyttelseslag før ballasten blir montert. En migrationsbarriere forhindrer kontakt mellom isolering og membran.

Isoleringspladerne blir ballastert for å modvirke vind og løft.

Ballasterte og grønne tak

Ballasterte og grønne tak

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak, og ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for flotte grønne sedumtak.

Ballasterte og grønne tak kan benyttes til oppholdsområde eller takhage.

Les mer
Terrassemembran

Terrassemembran

Protan tilbyr solide og holdbare systemer for terrasser og balkonger. Våre produkter har lang levetid og hindrer problemer med fukt, mugg, råte og korrosjon.

Les mer
Finn din nærmeste takentreprenør

Finn din nærmeste takentreprenør

Produkter

Produkter

Et bredt utvalg av takbelegg og membraner av høy kvalitet.

Tekniske tegninger og beskrivelsestekster

Tekniske tegninger og beskrivelsestekster

Tilgjengelig for nedlasting i pdf- og dwg-format.

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Her finner du produktdokumentasjon og sertifikater.

Vil du vite mer? Ta kontakt med vårt salgsteam

Bjørn Nordseth - Salgssjef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef teknisk salg
Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner
Einar Nessæther - Salgsansvarlig SMB-kunder

Einar Nessæther

Salgsansvarlig SMB-kunder