Protan og BIM

Protan og BIM


Protan har en rekke produkter og løsninger for BIM.

Våre produkter og løsninger i BIM (Building Information Modelling) dekker de fleste typer takkonstuksjoner, samt tunnelmembran. Dette er verdifullt for arkitekter og planleggere når de skal tegne og prosjektere komplette takkonstruksjoner med korrekt oppbygging.

Building Information Modelling (BIM) er en prosess for å skape tredimensjonale, intelligente konstruksjoner. Dette gir arkitekter, ingeniører og ansvarlig personell informasjon for å designe, bygge og forvalte bygninger.

Protans produkter og løsninger er tilgjengelig via BIMobjects, som er en av de største kildene til BIM-innhold.

Protan_BIMobjects_products.png

Det er mange fordeler med takløsninger fra Protan og BIM:

- Tidsbesparende

- Kostnadseffektivt

- Reduserer feil

- Øker produktiviteten

- Gir konkurransefortrinn

- Åpen informasjonsdeling

- Forbedrer forvaltning, drift og vedlikehold.

 

Se Protans løsninger i BIMobject

Vi hjelper arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse.

Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Vi hjelper arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse.