Et korrekt tilbud med nødvendig dokumentasjon

Et korrekt tilbud med nødvendig dokumentasjon

ProKalk gjør det mulig å lage korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel og oversiktlig måte.

arrow_downward

Protan benytter verktøyet ProKalk for å gi kunden et detaljert og korrekt tilbud med nødvendig dokumentasjon i forkant av et prosjekt. Verktøyet er basert på Norsk Standard NS3420 og gjør det mulig å opprette korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel oversiktlig måte.

Detaljerte materiallister

ProKalk utnytter Protans prissystem og erfaringer til å utarbeide detaljerte materiallister med tilhørende arbeidsoperasjoner, noe som også gjør det mulig å lage presise arbeidsbeskrivelser med tidsplaner.

Nøyaktige materialmengder

ProKalk bruke dataene som opprettes i ProPlan til å beregne og utarbeide spesifikasjoner basert på arkitekttegninger med nøyaktige materialmengder. Dette bidrar til presis beregning av arbeids- og materialmengder for det enkelte prosjekt i anbudsrunden.

Følger NS3420

Systemet holdes fortløpende oppdatert i forhold til endringer i NS3420 og kan brukes til å opprette flere dokumenter som kreves i tilbudsfasen for et prosjekt.

Spesifikasjoner som opprettes av ProKalk, er detaljerte og grundige og gir kunden et enkelt oversiktlig oppsett for prosjektet.

ProPlan - prosjektering av tak

ProPlan - prosjektering av tak

Les mer
ProPlan - prosjektering av tak
Protan og BIM

Protan og BIM

Les mer
Protan og BIM
Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Vi hjelper arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse.