ProKalk

ProKalk


ProKalk

Protan benytter verktøyet ProKalk for å gi kunden et detaljert og korrekt tilbud med nødvendig dokumentasjon i forkant av et prosjekt.

Verktøyet er basert på Norsk Standard NS3420 og gjør det mulig å opprette korrekte prosjektbeskrivelser og tilbud på en enkel oversiktlig måte.

Detaljerte materiallister: ProKalk utnytter Protans prissystem og erfaringer til å utarbeide detaljerte materiallister med tilhørende arbeidsoperasjoner, noe som også gjør det mulig å lage presise arbeidsbeskrivelser med tidsplaner.

Nøyaktige materialmengder: ProKalk bruke dataene som opprettes i ProPlan til å beregne og utarbeide spesifikasjoner basert på arkitekttegninger med nøyaktige materialmengder. Dette bidrar til presis beregning av arbeids- og materialmengder for det enkelte prosjekt i anbudsrunden.

Følger NS3420: Systemet holdes fortløpende oppdatert i forhold til endringer i NS3420 og kan brukes til å opprette flere dokumenter som kreves i tilbudsfasen for et prosjekt.

Spesifikasjoner som opprettes av ProKalk, er detaljerte og grundige og gir kunden et enkelt oversiktlig oppsett for prosjektet.

ProPlan - prosjektering av tak

Les mer
ProPlan - prosjektering av tak

Protan og BIM

Les mer
Protan og BIM
Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Ta kontakt med Prosjekteringskontoret

Vi hjelper arkitekter, fagkonsulenter, byggherrer og entreprenører med byggteknisk spisskompetanse.