Protan EX-A membran

Protan EX-A membran

Isoler med polyesterforsterket Protan EX-A membran. Membranen brukes til festet taksystem og har fleecelaminert på baksiden.

Protan EX-A membran er en polyesterforsterket PVC-membran som har en polyesterfleece laminert på baksiden. Membranen skal installeres i et eksponert limt taksystem der den er bundet til polyisocyanurat (PIR) isolasjon. Protan EX installeres enten som mekanisk monterte eller vakuuminnfestede tak.

arrow_downward

Brannklassifisering

BRANN TESTINGS KRAV FOR MONTERING AV EKSPONERT TAK PÅ BYGG.

OM REGLENE FOR BRANNKRAV TIL TAKMEMBRANER I EUROPA:

Luftbårne branntester av takmembraner for klassifisering i Europa er utført i henhold til testmetodene prEN*)1187. Dette er delt inn i fire deler:

prEN1187 del 1, kjent som German branntest
prEN1187 del 2, kjent som Nordic branntest
prEN1187 del 3, kjent som French branntest
prEN1187 del 4, kjent som British branntest
*) prEN, der 'pr' betyr 'Foreløpig', E-Europeisk og N-Norm. Alternativt brukes også 'ENV', der 'V' står for "Vornorm".

Det er opp til myndighetene i et land å bestemme hvilken av de fire delene/metodene som skal aksepteres. Etter tilfredsstillende testing kan takmembranen klassifiseres i henhold til EN13501-5 for den aktuelle overflaten den ble testet på og får klassifiseringen:

BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del2,
BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4,
Kontakt Protan for en oversikt over alle relevante brannklassifiseringer