Beskytt taket ditt med Protans SE Titanium+ membran

Beskytt taket ditt med Protans SE Titanium+ membran

Protan enterprise SE Titanium+ en PVC-membran med polyesterforbedring holder plantene trygge. Takbelegget laget av oss er brannsikkert og trygt.

arrow_downward

Protan SE Titanium+ membran er en rotbestandig PVC-membran med polyesterarmering som er designet for omfattende sedumtak. Polyesterforsterkningen gjør den optimal for mekanisk festing ved behov. Produktet egner seg godt med tanke på beskyttelse mot UV-stråler, variasjoner i temperatur og mikroorganismer.

Fordi sedumplantene kun kan monteres om sommeren, er det viktig å bruke en membran som både kan festes mekanisk og brannklassifiseres. Protan SE Titanium+ membran er Broof (t1) og Broof (t2) brannklassifisert.

Reaksjon på brann

Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L og Protan SE Titanium+ oppfyller kravene til klasse BROOF (t1) og (t2) i henhold til EN 13501-5 for alt underlag unntatt EPS/XPS-isolasjon.

Ved bruk av migrasjonsbarriere på minst 120 g/m² glassfilt oppfyller Protan Exposed Roof SE, Protan Terrace T, SE-L og Protan SE Titanium+ klasse BROOF (t1) og (t2) også på EPS/XPS-isolasjon.

Protan Exposed Roof EX tilfredsstiller kravene til klasse BROOF (t2) og (t1) i henhold til EN 13501-5 på underlag av gamle takmembraner.

Protan Exposed Roof EXG oppfyller klasse BROOF (t2) og (t1) i henhold til EN 13501-5 for alt underlag.

Testingen er utført i henhold til ENV 1187-2 og ENV 1187-1.

Brannklassifisering

BRANN TESTINGS KRAV FOR MONTERING AV EKSPONERT TAK PÅ BYGG.

OM REGLENE FOR BRANNKRAV TIL TAKMEMBRANER I EUROPA:

Luftbårne branntester av takmembraner for klassifisering i Europa er utført i henhold til testmetodene prEN*)1187. Dette er delt inn i fire deler:

prEN1187 del 1, kjent som German branntest
prEN1187 del 2, kjent som Nordic branntest
prEN1187 del 3, kjent som French branntest
prEN1187 del 4, kjent som British branntest
*) prEN, der 'pr' betyr 'Foreløpig', E-Europeisk og N-Norm. Alternativt brukes også 'ENV', der 'V' står for "Vornorm".

Det er opp til myndighetene i et land å bestemme hvilken av de fire delene/metodene som skal aksepteres. Etter tilfredsstillende testing kan takmembranen klassifiseres i henhold til EN13501-5 for den aktuelle overflaten den ble testet på og får klassifiseringen:

BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del2,
BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4,
Kontakt Protan for en oversikt over alle relevante brannklassifiseringer