Protan T.jpg

Styrk eksponerte terrasser med Protan T-membran

Terrasser med høy gangtrafikk krever slitestyrke og styrke. Protan T-membran er spesiallaget for å legge slike tak med estetikk.

arrow_downward

En synlig terrassemembran designet for utsatte terrasser og balkonger hvor det kreves en estetisk, sterk, slitesterk og trygg overflate for gangtrafikk. Systemet egner seg godt der det er lave dørterskler som krever lavprofilløsninger og lav vekt og hvor det er ønske om enkel rengjøring. 

Se også Protans løsninger for terrasse og takterrasse.

Reaksjon på brann

Protan Eksponerte tak SE, Protan Terrasse T, SE-L og Protan SE Titanium+ oppfyller kravene til klasse BROOF (t1) og (t2) i henhold til EN 13501-5 for alt underlag unntatt EPS/XPS-isolasjon.

Ved bruk av migrasjonsbarriere på minimum 120 g/m² glassfilt, Protan Eksponerte tak SE, Protan Terrasse T, SE-L og Protan SE Titanium+ oppfyller klasse BROOF (t1) og (t2) også på EPS/XPS-isolasjon.

Protan Eksponerte tak EX tilfredsstiller kravene til klasse BROOF (t2) og (t1) i henhold til EN 13501-5 på underlag av gamle takmembraner.

Protan Eksponerte tak EXG tilfredsstiller kravene til klasse BROOF (t2) og (t1) i henhold til EN 13501-5 for alt underlag.

Testingen gjennomføres i henhold til ENV 1187-2 og ENV 1187-1.

Brannklassifisering

BRANN TESTINGS KRAV FOR MONTERING AV EKSPONERT TAK PÅ BYGG.

OM REGLENE FOR BRANNKRAV TIL TAKMEMBRANER I EUROPA:

Luftbårne branntester av takmembraner for klassifisering i Europa er utført i henhold til testmetodene prEN*)1187. Dette er delt inn i fire deler:

prEN1187 del 1, kjent som German branntest
prEN1187 del 2, kjent som Nordic branntest
prEN1187 del 3, kjent som French branntest
prEN1187 del 4, kjent som British branntest
*) prEN, der 'pr' betyr 'Foreløpig', E-Europeisk og N-Norm. Alternativt brukes også 'ENV', der 'V' står for "Vornorm".

Det er opp til myndighetene i et land å bestemme hvilken av de fire delene/metodene som skal aksepteres. Etter tilfredsstillende testing kan takmembranen klassifiseres i henhold til EN13501-5 for den aktuelle overflaten den ble testet på og får klassifiseringen:

BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del2,
BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3, eller
BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4,
Kontakt Protan for en oversikt over alle relevante brannklassifiseringer