Rekeproduksjon med trygg duk fra Protan

Rekeproduksjon med trygg duk fra Protan

I et nedlagt rekemottak på havnen i Sirevåg på Jæren skal en 200 tusen liters tank fylles med tropiske reker. For å sikre bærekraftig rekeoppdrett er det benyttet miljøvennlig Protan BlueSafe-duk.

arrow_downward

Protan har mer enn 80 års erfaring med tekniske tekstiler for en rekke bruksområder. Protan er også kjent internasjonalt for sine takprodukter, og erfaringer herfra brukes også aktivt inn i havbruksnæringen.

Betongtanken hos Happy Prawns ligner mer på et svømmebasseng enn en oppdrettstank, både i størrelse og form. Innvendig i rekebassenget er det lagt Protan BlueSafe-duk.

Pre-produserte dukflak fra Protan er blitt sammenføyet, tilpasset på stedet og lekkasjetestet av taktekkere fra Protan Entreprenør. Dette gjør at man får liner med ekstrem god tilpasning til karet. Dette gir et godt grunnlag for oppdrett av kvalitetsreker.

Når bærekraft og miljø teller

Happy Prawns har en bærekraftprofil og jobber med gjøre sine produksjonsmetoder mest mulig miljøvennlige. Ingen kjemikalier verken i mat eller vann. Ingen mikroplast eller annet rusk.

Det lukkede systemet med Protans BlueSafe-duk bidrar til å eliminere spredning av sykdom, og ivaretar en god dyrevelferd. Det er heller ingen utslipp fra produksjonen som kan skade miljøet i sjøen utenfor.

Hvem er Happy Prawns?

Happy Prawns er et norsk selskap som produserer Kongereker, Litopenaeus Vannamei, i Sirevåg på Jæren. Selskapet ble etablert i 2017 av Magnar Hansen som i dag er daglig leder i selskapet og har en kapasitet på ca. 60 tonn reker. De planlegger å etablere et nytt anlegg i Kviamarka Næringspark på 35 000 m2 og 52 tanker med oppstart i 2022.

Anlegget skal tilknyttes et Tine-meierianlegg, og spillvarme fra meieriproduksjonen vil gå til oppvarming av vannet. At de kan utnytte spillvarme til oppvarming gjør at de kan spare energikostnader, men også sikre en enda mer miljøvennlig produksjon i tråd med selskapets filosofi.

Valget av Protan som samarbeidspartner for rekebassenget bidrar ytterligere til å oppfylle de selvpålagte bærekraft- og miljøambisjonene.

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles

Protans tekniske tekstiler for havbruk

100 % gjenvinnbare materialer, fri for bly og mikroplast.

Ekstrem styrke: Lang levetid, minimalt vedlikehold, lave kostnader.

Godkjent for drikkevann.

Forhindrer mikroplast i havet.

Etter levetiden kan våre produkter resirkuleres via vår mottaksordning og deretter gjenbrukes.

Produsert og utviklet i Norge.

Protan BlueSafe®

Protan BlueSafe er en serie med innovative og 100 prosent gjenbrukbare PVC-duker som tåler saltvann spesielt godt. Disse kan bidra til å hjelpe for eksempel oppdrettsnæringen med å løse flere typer miljøutfordringer.

Protan BlueSafe-produktene svarer på mange bransjers krav til bærekraft, biosikkerhet og mattrygghet.

Duken avgir ikke mikroplaster, den er spesialutviklet for bruk i saltvann og er godkjent for lagring av drikkevann.

Fordi den er helt glatt og tett, har den opptil 70 prosent mindre begroing, noe som også reduserer vedlikeholdskostnader og øker levetiden.

Protan BlueSafe

Protan BlueSafe er vår serie med bærekraftige og miljøvennlige spesialduker for havbruksnæringen.