Egenskaper, ytelse og sikkerhet

Egenskaper, ytelse og sikkerhet

Tekniske tekstiler fra Protan har mange bruksområder.

Protans PVC-belagte tekstilene lagerføres i mange kvaliteter, men vi er også opptatt av å bruke vår erfaring og kompetanse til å utvikle unike løsninger i tett samarbeid med våre kunder.

arrow_downward

Vekt

Vekt er en god indikator på hvor enkelt det er å håndtere duken, både som rull og ved bearbeiding. Erfaringsmessig bruker mange kunder vekt per kvadratmeter som indikator for både holdbarhet og styrke. Imidlertid påvirkes styrke og holdbarhet av andre faktorer, slik som tekstilens struktur, mengde pålagt PVC og etterfølgende overflatebehandling. Det vil derfor være fornuftig å sjekke flere parametere med tanke på styrke og holdbarhet.

Styrke

Som konsekvens av fremstillingsmåten vil de fleste duker ha noe ulike egenskaper i lengderetningen og på tvers. I tillegg skiller vi på strekkstyrke i en bestemt retning, og avrivningsstyrke på tvers av den samme retningen. Styrkeegenskapene vil variere ut fra hvilke tråder som inngår i tekstilen og hvordan disse er satt sammen. Normalt vil vi derfor oppgi fire ulike verdier som på hver sin måte indikerer styrken til duken ved en bestemt belastning: Strekkstyrke og rivestyrke på langs av duken, og tilvarende på tvers.

Farger

Duk fra Protan kommer i noen standard farger, avhengig av kvalitet/bruksområde. For de mest brukte allround-dukene kan det ofte bestilles spesialfarger fra Protans fargekatalog. Ved større volum vil kunden som regel selv kunne velge farge.

Lakk

Fremstillingsprosessen innebærer at alle duker først produseres uten lakk. Når kunder ønsker lakkerte kvaliteter med tanke på de belastninger duken skal utsettes for, så vil den ulakkerte duken gjennomgå et eller flere ekstra prosesstrinn. Sluttresultatet vil da kunne være både akryllakk og/eller PVDF-lakk som henholdsvis ensidige og tosidige løsninger.

Brannhemmet

Brannhemming er en egenskap som er svært viktig for en del anvendelser, for eksempel haller og telt. I løpet av produksjonsprosessen tilsettes kjemiske stoffer som gjør at duken vil ha høyere motstandskraft hvis den uheldigvis utsettes for ild eller varme.

Holdbarhet / UV+

For at produkter som skal benyttes i sterkt sollys skal få lengre holdbarhet, kan duken tilsettes stoffer som motvirker degradering som følge av UV-stråling. Dette er for eksempel viktig for haller og duk som benyttes på tak.

Lystett / IR-tett

Noen anvendelser innebærer at det er viktig å hindre lys fra å strømme gjennom duken. I noen tilfeller vil det være utenfra og inn, mens i andre tilfeller kan det være innenfra og ut. Telt som skal brukes av soldater skal for eksempel være lystette både utenfra og innenfra, mens det er mest viktig å hindre sveiselys i å være synlig utenfra et sveisetelt.

Damptett

Duk med ensidig eller tosidig dampsperrekvalitet benyttes gjerne i tilknytning til haller og installasjoner som skal tåle fuktige omgivelser, for eksempel svømmehaller.

Vanntett

Tekniske tekstiler fra Protan kan utgjøre et vanntett sjikt eller linjer i mange ulike sammenhenger. Dukenes fleksibilitet representerer muligheter der kun fantasien setter grenser. Eksempler på anvendelser kan være bassenger, septiktanker, gjødselbinger, kunstige nedgravde springvann og rørgater.

Protan BlueSafe® - drikkevannsgodkjente kvaliteter

Protan BlueSafe er en serie med innovative og 100 prosent gjenbrukbare PVC-duker som skal hjelpe blant annet oppdrettsindustrien med å løse flere typer miljøutfordringer. Protan BlueSafe-produktene svarer på havbruksbransjens krav til bærekraft, biosikkerhet og mattrygghet. BlueSafe avgir ikke mikroplaster, er spesialutviklet for bruk i saltvann og er godkjent for lagring av drikkevann.

Kontakt oss

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Tekniske Tekstiler -

Tekniske Tekstiler

Ferdige haller

Ferdige haller

Protan Elmark leverer ferdige haller og strukturer for en rekke formål til hele verden. Selskapet holder til i Poznan i Polen. Bruk hallkonfiguratoren for ditt prosjekt og les mer om de ulike typene hallkonstruksjoner Protan Elmark kan levere.

Gå til Protan Elmark