PROTAN QUALITY 524

PROTAN QUALITY 524

Akvakultur og miljø og retur

Vekt: 1000 g/m²
Standard farge: 272 (sandstein)

Godkjenninger:

  • Nofima Fastsettelse av total migrasjon EF-direktiv 2002/72, 85/572 og 82/711/EEC
  • Folkehelseinstituttet Toksikologisk vurdering/Godkjenning av produkter i kontakt med drikkevann.

Godkjenningen fra Folkehelseinstituttet er kun gyldig dersom følgende vaskeprosedyre benyttes før man begynner å bruke materialet i kontakt med drikkevann:

Rengjør lageret med rent vann i minst 15 dager, med vannskift hver tredje dag (dvs. 5 ganger).

arrow_downward

Kontakt oss

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Tekniske Tekstiler -

Tekniske Tekstiler