Derfor lønner det seg med takforvaltning

Derfor lønner det seg med takforvaltning

Å følge opp takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt. Aktiv takforvaltning og jevnlige ettersyn kan spare eiendomsbesittere for store og unødvendige kostnader.

arrow_downward

Det er viktig å oppdage begynnende fuktproblemer og oppdage tegn på skader fra vær og vind i sveiseskjøter og sårbare overganger i taktekkingen. Her vil takfaglig ekspertise vite hva de skal se etter.

Det handler derfor om å følge med på takets tilstand i et lengre perspektiv: Er det begynnende tegn til slitasje og elde som man bør overvåke? Hva slags generell tilstand er taket i, og når kan tiden være inne for å tekke det om?

Den type vurderinger vil profesjonelle eiendomsbesittere gjerne ha på bordet slik at investeringsplaner og vedlikeholdsbudsjetter også fanger opp den litt glemte takflaten.

En takforvaltningsavtale med Protan sikrer profesjonell og faglig oppdatert oppfølging.

Takforvaltning i praksis

Ettersyn og vedlikehold er avgjørende for et taks levetid. Vi vedlikeholder alle typer bygg med flate, lett skrånede eller buede tak, og vi forvalter tak tekket med PVC eller asfalt. 

I henhold til Sintef Byggforsk er forventet levetid for flate tak i Norge 30 år. Vi vet at med enkelt vedlikehold og litt forebygging, kan de store utgiftene unngås og takets levetid økes betydelig. Vi kan tak, vi har erfaring i å se feil før de oppstår, og vi kan anbefale tiltak før det blir kostbart. 

 • Fordeler med aktiv ​takforvaltning
 • Forlenge takets levetid
 • Unngå store​ kostbare skader på bygg og inventar
 • Forutsigbarhet i forhold til behov for større tiltak og medførende kostnader
 • Oversiktlig vedlikeholdsplan, investeringsplan og budsjettplanlegging
 • Trygg drift/forvaltning av taket
 • Unngå driftsstopp
 • Fornøyde leietakere
 • Dokumentert historikk
 • Opprettholde «sunt miljø» i takkonstruksjonen
 • ​Kompetent service-partner

Les også: Utnytt taket bedre - skap økt verdi

Hva innebærer en takforvaltningsavtale?

Tilstandsrapport, ettersynsavtale og hjelp til forskriftsmessig sikring. Her er en detaljert presentasjon av hva som ligger i disse begrepene.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport – som følger NS 3424-standarden – gir et bilde av nå-situasjonen på taket ditt. Tilstandsrapporten gir informasjon om:

 • Takets generelle tilstand og forventet gjenværende levetid.
 • Tilstand på sluk, piper/rør, gjennomføringer, skjøter, overlys, luker.
 • Fuging og overganger mellom horisontal og vertikale flater, gesimser og parapeter.
 • Innfesting av takbelegg, takhatter og andre gjennomføringer.
 • Kontroll av alle typer beslag.
 • Sikring av tak i forhold til gjeldende regler.
 • Adkomst til tak, sikring ved adkomst.
 • Beregning av slukkapasitet i forhold til dagens og fremtidens nedbør.

Ettersynsavtale

En ettersynsavtale bidrar til at takets levetid forlenges – og det sparer du som eiendomsbesitter penger på! Gjennom en slik avtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året. Slik får du en jevnlig faglig pekepinn på takets tilstand og forventet gjenværende levetid, slik at du kan forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering.

Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, noe som gir mulighet for å reparere midlertidig slik at større lekkasjer og skader unngås. Behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser.

Under takinspeksjonenen blir følgende utført:

 • Sluk kontrollert og renset.
 • Løv og kvister fjernet.
 • Løse beslag festet.
 • Etter gjennomført ettersyn får du en elektronisk ettersynsrapport med oversikt over hva som er gjort, samt en forenklet tilstandsrapport og eventuelt forslag til tiltak.

Sikring

De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften.

Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten. Dokumentasjoner skal være synlig ved adkomst til taket for andre utførende som skal benytte systemet. Les også saken: Mangelfull sikring er byggeiers ansvar.

Protan tilbyr prosjektering, levering og montering av sikringsutstyr basert på takets utforming, slik at det er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi samarbeider med bransjens fremste leverandører av sikringsutstyr.

Bestill en taksjekk i dag!

Protan Takforvaltning

Vi hjelper deg med tilstand, ettersyn og takforvaltning

Takforvaltning

Takforvaltning

Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner
 Øyvind Olsen - Supervisor Roof Norway

Øyvind Olsen

Supervisor Roof Norway
Ove Elde - Supervisor Roof Norway

Ove Elde

Supervisor Roof Norway