Lenge siden du har hatt fagfolk oppe på taket til bygningen din?

Lenge siden du har hatt fagfolk oppe på taket til bygningen din?

Da kan det vente ubehagelige og potensielt svært kostbare overraskelser.

arrow_downward

Så lenge taket ikke lekker, er de fleste eiendomsbesittere og borettslag fornøyde.

Helt til den dagen det går galt og fukten siver inn.

Ofte går det galt fordi taket rett og slett blir glemt i hverdagen og i det løpende vedlikeholdet av en bygning. Ute av syne, ute av sinn.

Lar du ugress vokse opp av sluket i dusjen?
Mye kan gå galt der oppe på taket. Derfor er det viktig med løpende ettersyn og vedlikehold utført av profesjonelle takfolk som vet hva de skal se etter.

I Norge er det for eksempel mye vær. Snø, vann og vind kommer og går og utsetter takflatene for periodevis store påkjenninger. I følge meteorologene skal blir det både mer og kraftigere vær på våre breddegrader i fremtiden.

Støv, pollen, blader og kongler har det med å samle seg, og hvis dette ikke fjernes jevnlig og systematisk, vil det etter hvert bli en seig og råtten organisk grøt som kan gjøre mye skade.

Øyvind Olsen.jpg

ERFAREN TAKPROFF: Øyvind Olsen er en av Protans og Norges mest rutinerte fagmenn og problemløsere innen taktekkerfaget.

Vi støter ofte på mye rart når vi kommer for å gjøre en innledende takinspeksjon, forklarer Øyvind Olsen, som er en av Protans mest erfarne fagmenn og problemløsere innen taktekkerfaget.

– Sluk kan være helt tette av pollen og løv, slik at vannet ikke renner ned i det hele tatt. Dusjer du regelmessig, vil du fort merke om sluket ditt begynner å bli tett, og du kan gjøre noe med det før det blir et stort problem. På taket kan tette sluk bli stående i både måneder og år, og det kan bli både dyrt og ubehagelig, sier Olsen.

Støv og skitt.jpg

HER MÅ NOE GJØRES:Støv og skitt i tjukke lag gjør det vanskelig for sluket å gjøre jobben.

– Hva er det verste du har sett?

– Utover at det kan være helt kritisk å få ordnet opp med tette sluk, så er det ofte vi kan få interessante naturopplevelser oppe på tak som i utgangspunktet ikke er ment å være grønne tak. Det kan spire og gro godt i nedfall fra trær som har fått ligge en stund på taket og blitt til jord. I slike tilfeller kan vi oppleve å måtte fjerne trær og ugress som virkelig har fått slå rot, forteller Øyvind Olsen.

Ikke bare av sluk som må renses
Å følge opp takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er derfor en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt.

Tette sluk er relativt lett å oppdage – store mengder løv og plantenedfall er gjerne et akutt problem som trenger å bli løst umiddelbart, men det kan også være symptomer på mer alvorlige utfordringer på taket. Vel så viktig er det å se etter begynnende fuktproblemer og skader fra vær og vind i sveiseskjøter og sårbare overganger i taktekkingen, og det er her takfaglig ekspertise vet hva de skal se etter.

Derfor handler det også om å følge med på takets tilstand i et lengre perspektiv. Er det begynnende tegn til slitasje og elde som man bør overvåke? Hva slags generell tilstand er taket i, og når kan tiden være inne for å tekke det om?

Den type vurderinger vil profesjonelle eiendomsbesittere gjerne ha på bordet slik at investeringsplaner og vedlikeholdsbudsjetter også fanger opp den litt glemte takflaten. En takforvaltningsavtale med Protan sikrer profesjonell og faglig oppdatert oppfølging.

Må du først gjøre noe med taket, kan det også være en fin mulighet å se på om taket kan utnyttes bedre enn det gjør i dag. Kan det brukes til vannfordrøyning og bidra til å forhindre oversvømmelse på bakkeplan? Vil en takterrasse kunne øke verdien på eiendommen – både økonomisk og for dem som bor eller arbeider i bygningen?

Fare for fukt.jpg

FARE FOR FUKT: Her er en sveisebom hvor det lett kan komme fukt inn som kan spre seg videre nedover i konstruksjonen.

Ikke glem sikring!
Eieren av bygget har også et annet ansvar på taket som ofte glemmes: Fallsikring og forskriftsmessig sikringsutstyr.

 – Manglende sikringsutstyr gjør det utrygt å ferdes på taket. I henhold til byggherreforskriften er dette eieren av eiendommens ansvar, påpeker takekspert Øyvind Olsen.

 – Skal man nettopp kunne følge opp taket med jevnlige inspeksjoner og løpende vedlikeholde, og passe på takflaten for å unngå fukt og lekkasjer, så er det viktig at nødvendig sikringsutstyr er installert, forklarer Olsen.

Ut i naturen.jpg

UT I NATUREN: Gesimsen her er omtrent i hoftehøyde. Treet som har vokst opp på taket er cirka 140 centimeter høyt. Ikke akkurat dette vi mener når vi snakker om "grønne tak".

Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner

Kontakt oss i dag!

Tlf: 03350

Protan Takforvaltning

Vi hjelper deg med tilstand, ettersyn og takforvaltning

Takforvaltning

Bestill en taksjekk nå