Utnytt taket bedre - skap økt verdi

Utnytt taket bedre - skap økt verdi

Vi har lang erfaring med å bistår eiendomsutviklere, arkitekter og ingeniører med å forløse takets potensial.

arrow_downward

Hvis taket på bygningen din begynner å nærme seg slutten av levetiden, eller du har behov for å gjøre omfattende utbedringer som følge av slitasje og elde, vil du trenge en omtekking.

Det hjelper vi deg gjerne med, men det er også en fin mulighet til å vurdere om taket kan utnyttes bedre enn det gjør i dag. 

Et tak er tradisjonelt en uutnyttet flate. Dødt areal uten spesiell verdi for byggets eier. Det er mange muligheter til å skape mer verdi fra takflaten. Kan det brukes til vannfordrøyning og bidra til å forhindre oversvømmelse på bakkeplan? Vil en takterrasse kunne øke verdien på eiendommen – både økonomisk og for dem som bor eller arbeider i bygningen? Kan taket brukes til solcelleanlegg? Vil en grønn takløsning gjøre bygget estetisk mer attraktivt og dermed skape verdiøkning på eiendommen?

Protan har blitt nominert til Byggenæringens innovasjonspris to ganger, i 2017 for vannfordrøyningskonseptet Protan BlueProof og i 2019 for den blågrønne varianten BlueProof Green.

Været blir mer ekstremt - er taket ditt forberedt?

Vi må finne oss i mer ekstremvær, med økende nedbør og kraftige regnskyll. Det er de kraftige, brå bygene på Østlandet som vokser raskest, og det er de som gjør mest skade. Takene er derfor mer utsatt.

Hvis takene ikke jevnlig overvåkes og vedlikeholdes, kan det få katastrofale følger når kraftig regn møter tette sluk eller slitne skjøter.

Flate tak i Norge er dimensjonert for snølast og skal tåle nedbøren i seg selv. Men vær og vind kan likevel påvirke tilstanden på taket, og med årstidene følger ulike utfordringer.

Blader, løv og nedfall fra trær kombinert med mye høstnedbør er en klassisk dårlig kombinasjon for et tak. Det hoper seg opp med organisk materiale på taket, og sluk går ofte tett. Blir det liggende hauger av organisk avfall oppe på taket, kan det spire og gro godt på tak som i utgangspunktet ikke er ment å være grønne. Pollensesongen pleier også å synes godt på taket og i slukene.

Sterk sol og sommervarme kan påvirke sveiseskjøter, som i sin tur kan skape potensielle fuktskader som kan forplante seg nedover i bygningen. Store snømengder kan også påvirke takets tilstand, og er slukene allerede tette fra høstens løvfall, blir vårens snøsmelting en utfordring for evnen til å ta unna vannet.

Protan Takforvaltning

Vi hjelper deg med tilstand, ettersyn og takforvaltning

Takforvaltning