Fra planlegging til utførelse - bli sikker i din sak

Fra planlegging til utførelse - bli sikker i din sak

Taket er byggets femte fasade. Det er den fasaden som færrest ser og tenker på. Men dette er også den fasaden som blir utsatt for de tøffeste belastingene. Taket skal

 • stå imot sol og uv-stråling, regn, hagl og vind
 • tåle temperatursvingninger på utrolige 140°C (norske tak kan nå 90°C og ned til -50°C, avhengig av sted og årstid)
arrow_downward

TEK17 generelt og Byggforsk-serien (525.207) for kompakte tak, setter krav til at prosjekterende spesifiserer de egenskaper som er nødvendige.

Dette er ekstra viktig når vi utvider takenes funksjon til aktivitetstak, overvannshåndtering eller solceller. På denne siden vil vi hjelpe deg å velge riktige produkter med nødvendige egenskaper, og som oppfyller krav til dokumentasjon.

- Miljødirektoratet om overvannshåndtering

- NVE om overvann

- NVE Veiledere - Blågrønt og grønt tak Vega Scene

- Protan om overvannshåndtering på tak

Hvordan dimensjonere riktig for overvann - Tre-trinnsstrategien

Alle kommuner setter krav til å følge tre-trinns strategien. Kommunene setter også som krav at man skal ta hensyn til framtidige klimaendringer.

Allerede i planleggingsfasen er vi involvert i et prosjekt og hjelper med å beregne hva taket kan bidra med i prosjektet. Taket er det enkleste stede å håndtere overvann. Det tar ikke plass, og trenger ikke graving. Som oftest bidrar taket med betydelig mer enn bare for takarealet, Ofte kan behovet for tiltak på bakken reduseres, og vannet kan renne videre med liten eller ingen fordrøyning.

Vi kan hjelpe med dette:

 • Avrenning l/s
 • Kubikk vann magasinert
 • Avrenningstid
 • Spissvannsreduksjon

Vi hjelper deg med kalkulering av alt dette - helt uforpliktende. Book en samtale med en av våre rådgivere nå. Book samtale!

Referanseprosjekter

Her finner du et knippe av tidligere prosjekter som vi har hatt gleden av å levere til.

Hvor mange nedløpsrør skal man ha?

Hvor mange nedløp et tak trenger vurderes ut i fra flere faktorer.

 • Størrelsen på taket
 • Takets utforming og geometri
 • Pris

Våre eksperter velger/prosjekter takene med tanke på fallforhold og takets fasong, og samtidig det som er leggeteknisk «smart» for bruk av materialer. Dette gir de beste løsningene til lav pris.

Antall sluk varier ut i fra hvor i landet det er. Tommelfingerregelen? 1 stk. pr 250 – 400 kvm.

Hos Protan setter vi alltid høyere krav:

 • Alltid to nedløp, fortrinnsvis ett av dem som nødoverløp
 • Aldri mer enn 15 meter mellom

Les mer om dette og vårt BlueRoof-system som revolusjonerer byggebransjen her.

Hvilken taktype skal jeg velge?

Når du vet hva du som arkitekt ønsker å bruke taket til vet du også riktig taktekkingsmetode.

Tak har endret seg betydelig de siste 100 årene. I dag forbinder vi gjerne dette med tømrede hytter og hus, og er fremdeles i bruk.

Tradisjonelle grå tak har vært vanlig siden 60-tallet, men de siste 10-15 årene ser vi en økning i bruk av sedum på en del tak.

Heldigvis, mener vi, blir takene i dag tatt i bruk til stadig nye funksjoner:

 • Som aktivitetstak (sansehager, matdyrking, lek, eller annet opphold)
 • Til solceller eller overvannshåndtering
 • Eller en kombinasjon av disse

Dette er - til syvende og sist - opp til deg og byggeier. Vi ønsker å finne løsningen for tekkingen, uavhengig av takets funksjon.

Utvidet bruk utløser TEK17 byggteknisk forskrift

Når vi utvider bruken av takene setter TEK17 andre krav til løsningene og produktene. For mange takløsninger er det utviklet løsninger i Byggforsk-serien, og bransjestandarder i Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF). Disse er pre-aksepterte løsninger.

Eksempler på pre-aksepterte løsninger kan være

 • fallforhold inntil 1:40
 • krav til rotbestandighet
 • ulike løsninger for å oppnå brannkrav
 • ulike krav til dampsperre i ulike bygg

For noen takløsninger finnes det ikke pre-aksepterte løsninger. Da anbefaler byggteknisk forskrift TEK17 dokumentasjon som SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende.

Har prosjektet krav til fossilfri/utslippsfri byggeplass, klimagass-regnskap eller BREEAM-NOR sertifisering har Protan sine produkter og løsninger mange fordeler.

Tak hvor det er utviklet mange pre-aksepterte løsninger:

 • Flate tak
 • Grønne tak
 • Takterrasser
 • Solcelle-tak
 • Innfesting av tak
 • Dampsperre i tak
 • Tak på elementbygg
 • Massivtre-elementer
 • Brannteknisk til tak
 • Tak under oppføring
 • Permanent fallsikring på tak

Tak hvor det ikke er utviklet preaksepterte løsninger, med krav til egen dokumentasjon:

 • Vakuum-innfestet tak (svømmehaller o.l.)
 • Overvannshåndtering på tak - blå tak
 • Blå-grønne tak

Hvordan ivaretar jeg brannsikkerhet?

Brannsikkerhet er viktig - også for tak. Dette er viktig å tenke på allerede under innstallering, for å redde liv og verdier i byggets levetid. Dessverre ser vi i at branner starter på takene under installasjon, og at unødvendig brannsmitte skjer ved feil bruk av utdaterte metoder. Dette ønsker vi i Protan å forhindre.

«Sikkerhetsforskriften for utførelse av varmt arbeid» til Finans Norge setter klare krav til hva og hvordan takene skal installeres. Om oppfôrede og luftede trekonstruksjoner sier de: «Konstruksjonen innebærer stor brannrisiko. Bruk av åpen flamme på slike konstruksjoner er derfor ikke tillat.»

PCV taktekking blir montert med varmluft, så denne problemstillingen er ikke aktuell for PVC-produkter.

For byggets levetid er det beskrevet brannklasser i Byggforskserien 525.207 og 525.322. Takprodusentenes Forskningsgruppe har utarbeidet bransjestandarder med preaksepterte løsninger i TPF nr 6.

Behov for tilpasset rådgivning rundt brannsikkerhet for takløsninger?

Våre faglige rådgivere hos Protan utarbeider fallplantegninger med isolasjonsoppbygging i henhold til

 • preaksepterte løsninger
 • underlag
 • brannklassen for bygget

Disse tegningene er gjort iht NS - EN ISO 6946:2017 standard med U-verdi, også når vi har blandet ulike produkter og produsenter.

Vi hjelper deg med kalkulering av alt dette - helt uforpliktende. Book en samtale med en av våre rådgivere.

Hvordan tilrettelegge for en bærekraftig byggeplass?

Mange kommuner og byggherrer stiller krav til bærekraft. Dette kan være

 • minimumskrav etter oppdateringen i TEK17, som kom sommeren 2022 om klimagassregnskap.
 • krav til fossilfri-/utslippsfri byggeplass
 • krav til ulike sertifiseringsordninger som BREAM-NOR, NOLL-CO2, ParisProof eller Svanemerket.

Bærekraft for tak og Svanemerket

Den siste først, Svanemerket gjelder «på innsiden av dampsperren» og gjelder således ikke taktekking. Taktekkingsmaterialer har derfor ikke dette sertifikatet.

Bærekraft for tak og sertifiseringsordninger

NOLL-CO2 og ParisProof er påbyggingsertifikater til BREEAM-NOR.

NOLL-CO2 tar klimagass i hele byggets levetid i betraktning. Her må produkter dokumentere i alle livsfasene fra A1 til D (vugge til resirkulering). Protan dokumenterer fra A1- D, og har 0,98 Kg CO2 Eqv. i klimagass utslipp (basert på vårt mest solgte produkt).


Kilde: https://www.epd-norge.no/tagbelegg-membraner/category325.html Mai 2023

Sammenlignet mot 1 og 2 lags bitumen som har 13 Kg CO2 Eqv. og 25 Kg CO2 Eqv., så en betydelig forskjell.

ParisProof setter krav til valg av klimagassvennlige løsninger og utslippsfri montering. Bruk av propangass er beskrevet montering av bitumen produkter, mens PVC-produkter bruker strøm. All PVC-taktekking bidrar dermed til en utslippsfri byggeplass.

BREEAM-NOR er verdens mest brukte sertifiseringsordning. Protan kvalifiserer til poeng og kan bidra i svært mange kategorier. EPD, ECOproducts og ISO14001 er dokumenter vi kan bidra med.
Ønsker du å lese hva vi kan hjelpe med i de ulike manualene, gå inn på linkene under å se hvilken kategori vi kan hjelpe ditt prosjekt med:

BREEAM-NOR 2016
BREEAM-NOR 6.0