Rehabilitering av tak; Nytt tak over det gamle

Rehabilitering av tak; Nytt tak over det gamle

Takets levetid er avhengig av flere faktorer, bl.a. er ettersyn og vedlikehold avgjørende i tillegg til kvaliteten på både produktet og selve tekkingen. Et godt vedlikeholdt tak har vesentlig lengere levetid enn et der vedlikeholdet har uteblitt, men forventet levetid bør være minimum 25-30 år.

arrow_downward

Spesialprodukt for rehabilitering

Protan EX er vårt spesialprodukt for rehabilitering av tidligere tekkede tak. Det er utviklet for et nordisk klima og tåler temperatursvingninger i takoverflaten på mer enn 100 gr. C. Takbelegget legges over gammel taktekning og kan monteres i all slags vær. Det leveres med et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger. Viktige detaljer til sluk, ventilasjonskasser, renner og parapeter ivaretar tetthetsfunksjonen på en sikker måte. I kombinasjon med Protans profiltekning på skrå og buede flater kan en utenpåliggende profil skape dybde og liv i takflaten. Dette er et meget godt alternativ til trekantlekter og båndtekking.

Før omtekkingen starter

For å oppnå et godt resultat ved rehabilitering av tak, er det avgjørende at alle elementer i takkonstruksjonen vurderes og utbedres ved behov. Det bør derfor foretas en tilstandskontroll i forkant som avklarer følgende:

  • Tilfredsstiller taket ditt dagens krav til isolasjonstykkelse?
  • Er taket konstruert for økte snølaster?
  • Er takets avvanning tilfredsstillende dimensjonert?
  • Har taket tilfredsstillende fall?
  • Tilfredsstiller taket dagens krav til brann?
  • Kan taket inspiseres og vedlikeholdes på en sikker måte?
  • Er noen av tiltakene søknadspliktige?

Varmluftssveising

Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft, en brannsikker installeringsmetode som tilfredsstiller Finans Norges sikkerhetsforskrift som trådte i kraft fra 01.01.15.

Metoder for rehabilitering av tak:

Ballastert tak uten tilleggsisolering

Ballastert tak uten tilleggsisolering

Gammel singel fjernes, tilleggsisolering

Gammel singel fjernes, tilleggsisolering

Tilleggsisolering på betongunderlag

Tilleggsisolering på betongunderlag

Uten tilleggsisolering på betongunderlag

Uten tilleggsisolering på betongunderlag

Vakuumtak med tilleggsisolering på betongunderlag

Vakuumtak med tilleggsisolering på betongunderlag

Brann og forsikringsregler ved rehabilitering av tak

Ved omtekking av taket må oppdragsgiver vite hvilke forholdsregler som gjelder for varme arbeider ved taktekking.

  • Taktekkere skal være sertifisert for Varme Arbeider og kunne fremlegge gyldige sertifiseringsbevis.
  • Takentreprenør skal fremlegge gyldig ansvarsforsikring som dekker ansvar knyttet til tekningsmetoden.
  • Se også byggeiers brannforsikring i forhold til bruk av åpen flamme.

Finans Norge har strenge regler som regulerer bruk av åpen flamme på tak. Vi anbefaler å benytte kun varmluftsveis.

Tilleggsisolasjon, u-verdi og fall

Tilleggsisolering ved renovering av tak er sannsynligvis det enkleste energisparetiltaket med den korteste nedbetalingstiden for et eksisterende bygg. I forbindelse med omtekking av taket, anbefaler vi at dette vurderes. Med en forventet levetid på minst 25 – 30 år er det lenge til neste gang det er gunstig å gjøre dette igjen. Som en bonus vil også innemiljøet forbedres.

Protan bistår gjerne med U-verdiberegning og falloppbygging for å bedre avrenningen på taket. Isolasjonen kan legges «jevntykt» dersom det er fall i underlaget. Der underlaget er tilnærmet horisontalt, kan fallisolasjon tilbys. Fallisolasjonen legges mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedring mot sluk

All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykkfastehetskrav etter bruken av flaten. Tilleggsisolering kan medføre økte snølaster. For å unngå overbelastning på taket må dette beregnes av rådgivende ingeniør.

Etterisolering kan også gi behov for å forhøye oppkanter og parapeter. Dette kan være et søknadspliktig tiltak og vi anbefaler derfor å avstemme dette med kommunen.

Ved tilleggsisolering brukes Protan SE sammen med relevant migreringssperre på samme måte som for nybygg, avhengig av type isolering som brukes. I de fleste tilfeller benyttes mineralull som tilleggsisolering ved renovering.

Ta kontakt med oss i Protan - vi bistår gjerne med U-verdiberegning, falloppbygging og tilleggsisolering.

Sluk og nødoverløp

Eksisterende sluk kan i mange tilfeller gjenbrukes, men må vurderes i samarbeid med takentreprenør eller rørlegger. Det kan i mange tilfeller benyttes innstikksluk.

Ved rehabilitering av tak anbefales det å montere nødoverløp, som også vil varsle tette sluk på takene. Nødoverløp plasseres typisk i enden av lavpunkt f.eks. 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Valg av takbelegg

Protan EX kan legges over alle typer taktekning på flate og skrå tak. Takbelegget fins i flere farger. Viktige detaljer til sluk, ventilasjonskasser, renner og parapeter ivaretar tetthetsfunksjonen på en sikker måte. I kombinasjon med Protans profiltekking på skrå og buede flater kan en utenpåliggende profil skape dybde og liv i takflaten. Dette er et meget godt alternativ til gammeldags båndtekking.

Kontakt Protan for råd og veiledning.

Vil du vite mer? Ta kontakt med vårt salgsteam

Bjørn Nordseth - Salgssjef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgssjef teknisk salg
Terje Lyshaug - KAM Industri, Tak og Membraner

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner
Einar Nessæther - Salgsansvarlig SMB-kunder

Einar Nessæther

Salgsansvarlig SMB-kunder
Finn din nærmeste takentreprenør

Finn din nærmeste takentreprenør