Protan EasyBond

Protan EasyBond


Hva er Protan EasyBond?

Protan EasyBond er en selvklebende dampsperre. Produktet består av kraftig aluminiumsfolie dekket med et beskyttende lag av krysslaminert polyetylen.

Protan EasyBond er optimal som dampsperre på flate, lastbærende underlag. EasyBond er også optimal som midlertidig fuktsperre under byggeprosessen – det vil si etter rupanel/tretak er lagt og før takbelegg legges.

På hvilke underlag kan Protan EasyBond benyttes?

Protan EasyBond kan installeres på både tretak og korrugerte stålplater i stål. Underlagets overflate bør være ensartet og jevn, uten tilsmussing av fukt, olje, fett, støv eller andre partikler.

Enkel montering med selvklebersystem

Protan EasyBond er selvklebende, slik at det ikke vil være behov for andre festemidler for å montere EasyBond.

Fleksibelt materiale

EasyBond er en fleksibel dampsperre som tar høyde for lengdeutvidelse på sandwichelementer og lignende i konstruksjonen.

Protan EasyBond

Protan EasyBond

Standard dimensjon på rullevare: 1,2 m x 70 m

Standard vekt: 19 kg

Gå til produktsiden her

Protan EasyBond som byggetidstekking

Mange tak utsettes for stor trafikk og brukes som riggområde i løpet av byggetiden. I slike perioder kan det være en stor utfordring å sikre at bygget er tett. Protan EasyBonds konstruksjon og vanntettende egenskaper sikrer at produktet fungerer optimalt som byggetidstekking lagt direkte på stålplateunderlag eller taktro. Best resultat får man ved å legge byggetidstekkingen så langt ned i konstruksjonen som mulig.

Byggetidstekkingen vil senere fungere som en fullverdig dampsperre i den ferdige konstruksjonen, hvilket bidrar til rask fremdrift og et hurtig tett tak. Fukt som eventuelt tilføres takets isolasjonslag senere i byggeperioden, vil tørke effektivt ut med Protan Takbelegg – et diffusjonsåpent tettesjikt.

  1. Protan EasyBond er utviklet i henhold til EN 13984, og oppfyller alle standardkrav

  2. Høy damptetthet, Sd-value >= 1500 m

  3. Optimal som dampsperre på flate, lastbærende underlag

  4. Enkel og effektiv sammenføyning med selvklebingssystem

  5. Lave transport- og lagringskostnader

Protan EasyBond

Protan EasyBond – en optimal dampsperre på flate, lastbærende underlag.

Kontakt oss for mer informasjon