Radonsperre mot farlig radongass

Radongassen kan verken sees, luktes eller smakes og er det største strålingsproblemet vi har i Norge. Vi oppholder oss innendørs nesten 93% av våre liv, være seg på skole, jobb eller i hjemmet. Derfor er det kritisk å ha et godt inneklima.

Protan RadonSafe er en lufttett og sterk radonmembran som beskytter bygninger mot radongass fra grunnen. Det er obligatorisk med radonsikring i nybygg hvor mennesker skal oppholde seg.

Radonmembran fra Protan er laget av nettarmert termoplastisk polyolefin, og sørger for at radongassen ikke siver inn fra bakken. Dette gir høy radonmotstand.

Membranen skjøtes med varmluftsveisede omlegg som sikrer god tetthet og lang holdbarhet. Lufttettheten i membraner med denne sveisemetoden er vanligvis mye bedre enn i membraner med ikke-sveiste skjøter.

Mangler bygget ditt radonsikring, så er det ingen grunn til å vente: Protan RadonSafe kan installeres året rundt i all slags vær.

Derfor må du ha radonsikring

Norge har en veldig høy konsentrasjon av edelgassen radon i grunnen. Målinger viser at mange bygninger har en konsentrasjon av radon i innelufta som overstiger det anbefalte tiltaksnivået på 200 Bq/m3 satt av Statens strålevern.

Radonstråling kan skade celler, forårsake celledød og ødelegge DNA-molekyler i kroppen. Dette kan igjen føre til mutasjoner og dermed kreft. Ifølge Kreftforeningen er radongass den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.

Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk å legge radonsperre i alle nye bygninger hvor det skal være menneskelig aktivitet.

Få radonsperre raskt på plass

Ved å velge Protan RadonSafe kan du være trygg på et bygningene får forsvarlig radonsikring. Vi tilbyr også å prefabrikkere hele membranen tilpasset grunnrisset på bygget, for raskest mulig fremdrift.

Ved standard bestilling leveres Protan RadonSafe som ruller på 20 meter, med en bredde på to meter og en tykkelse på 0,8 millimeter.

Fordeler med Protan RadonSafe:

100% Tett.

God holbarhet og sikker montering.

Sterke og homogene skjøter.

Monteres i all slags vær.

Sveises med varmluft.

Godkjent i alle bruksgrupper.

 

Radongassen trenger lett gjennom selv de minste sprekker og utettheter. Siden den er usynlig og luktfri, så er det ingen fysiske tegn på at konsentrasjonen er helseskadelig høy. Derfor er det ekstremt viktig at radonsikring utføres av erfarne og dyktige montører. Vi anbefaler at benyttes radonfugemasse i monteringen.

SINTEF-godkjent radonsperre

Protan RadonSafe kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene
A, B og C. Den har

Bruksgruppe A: Membranen legges i byggegropa på ferdig avrettet underlag.
Bruksgruppe B: Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon.
Bruksgruppe C: Membranen legges på ferdig avrettet betongplate eller lignende.

Protan RadonSafe har tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer enkelt tettes ved monteringen. Dette inkluderer:

Prefabrikkert innvendig hjørne i radonmembran.

Prefabrikerte rørgjennomføringer i radonmembran i flere dimensjoner.

Radonsug.

Radonbrønn, som fungerer som et sluk som drenerer vekk vann i byggeperioden og eventuelt avsug i byggets levetid.

 

Fakta om radon

Radon (Rn 222) er en radioaktiv, usynlig og luktfri edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Uran forekommer naturlig i mange av våre bergarter, som for eksempel alunskifer, granitt og granittiske gneiser.

Uran er radioaktivt og brytes ned veldig sakte, med en halveringstid på fire milliarder år. Over lang tid brytes uran ned til blant annet radon. Radon brytes i sin tur raskt ned til restproduktene vismut, polonium og bly med en halveringstid på 3,8 døgn. Det er overgangen fra radon til restproduktene som er skadelig for mennesker.