1150x350px_radon_tilbehor.jpg

Protan Prefabrikkert tilbehør for RadonSafe

Radon er en gass som velger veien med minst motstand. Det er derfor ekstremt viktig at gjennomføringer og avslutninger er 100 % tette.

arrow_downward

En anbefalt løsning er å tette med radonmembran med tilstrekkelig høy radonmotstand og lufttetthet under bygget. Protan RadonSafe er en polyesterforsterket TPO radonmembran. Membranen er sammenføyd ved overlapping og deretter varmluftsveising. Dette valget av materiale og sveisemetode sikrer sterke og homogene skjøter. Protan RadonSafe kan brukes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene A, B og C.

Protan RadonSafes sveisede skjøter er normalt betydelig bedre enn for ikke-sveisede produkter når det gjelder lufttetthet. Kan utstyres med tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer lett forsegles under installasjonen. I tillegg skal arbeidet utføres av profesjonelle taktekkingsentreprenører som har fått instruksjon fra Protan.

Protan RadonSafe oppfører seg pålitelig, og kan installeres hele året under alle værforhold. Protan kan også prefabrikere hele membraner designet for å matche den fysiske utformingen av bygget for raskest mulig installasjon.

Detaljer vi kan tilby er:

  • Innvendige hjørner av radonmembran
  • Utvendige hjørner av radonmembran
  • Radonrørgjennomføringer
  • Radonavtrekkere
  • Radonavløp

Tilbehør:

  • Protan fugemasse
  • Radon meter