Når slitestyrke er ekstra viktig

Når slitestyrke er ekstra viktig

Tekniske tekstiler i PVC benyttes til løsninger for transport innen blant annet luftfart og spedisjon, slik som cargobokser for fly og presenninger og duker for tilhengere, lastebiler og liknende.

Flyhangarer med vegger og tak av duk er et eksempel på en type hall som våre tekniske tekstiler er velegnet til. 

arrow_downward
Kvaliteter og ytelser på duk

Kvaliteter og ytelser på duk

Her finner du mer informasjon om tekniske tekstiler fra Protan.

Kontakt oss

Jan Børge Harsvik - Sales Manager – Technical Textiles

Jan Børge Harsvik

Sales Manager – Technical Textiles
Tekniske Tekstiler -

Tekniske Tekstiler