IMG_5222.jpg

Bærekraftige løsninger og BREEAM-NOR standard

Protan tilbyr bærekraftige membranløsninger for flate tak, som reduserer klimagassutslipp og er i samsvar med BREEAM-standarder. Hver dag jobber vi for å gjøre produktene våre bedre, sterkere og for at de skal leve lengst mulig. Samtidig skal vi levere de produktene som har den laveste klimapåvirkning, i markedet for flate tak.

arrow_downward

Protan tilbyr bærekraftige membranløsninger for flate tak, som reduserer klimagassutslipp og er i samsvar med BREEAM-standarder. Hver dag jobber vi for å gjøre produktene våre bedre, sterkere og for at de skal leve lengst mulig. Samtidig skal vi levere de Vårt viktigste bidrag til klimagassreduksjon skjer på byggeplassene. Med en forventet levetid på 40 år og markedets laveste klimagassutslipp, bidrar Protan til 30 % - 70 % reduksjon i utslipp sammenlignet med alternativ teknologi. Protan har oppnådd BREEAM-NOR-sertifiseringer for flere prosjekter, som Kristian Augusts gate 13, Vega Scene, Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) og Breidablikkgården.

BREEAM-NOR er dokumentasjon av bærekraftige bygg. Et forkrav i BREEAM-NOR-prosjekter er å utføre en tidligfaseberegning av klimagassutslipp (Mat01). Denne beregningen skal inneholde alternativsvurderinger, hvor målet er å oppnå lav klimapåvirkning. Dersom et materiale med høyere klimagassutslipp velges, må dette begrunnes. Ved å sette mål for klimagassreduksjon kan prosjektet tildeles poeng. Med en reduksjon fra 20 % til 60 % kan det gis inntil 4 poeng.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Eiendoms- og byggebransjen i Norge har et særlig ansvar med å stoppe klimaendringene. For å klare dette må vi bygge mest mulig bærekraftig. BREEAM-NOR er dokumentasjon på bærekraftige bygninger.

Protan deler denne ambisjonen med markedet, som Veidekke ASA (50% innen 2030), Skanska AS (70% reduksjon innen 2030) og AF-Gruppen (50% innen 2030). Samtidig som utbyggere har de samme målene, med Statsbygg som skal redusere sitt klimagassutslipp med 30 % innen 2025, Entra skal være klimanøytral innen 2030 og OBOS med 55% reduksjon innen 2030, og hele 95% reduksjon innen 2050. Disse er også betydelige aktører innen bygging av BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

Hva er nivåene for BREEAM sertifisering?

 • Bestått: Bygningen har oppnådd minimumskravet på minst 30 %.
 • Good: Bygget har oppnådd en score på minst 45 %.
 • Very Good: Bygget har oppnådd en score på minst 55 %.
 • Excellent: Bygget har oppnådd en score på minst 70 %.
 • Outstanding: Bygget har oppnådd en score på minst 85 %.

BREEAM vurderer en rekke faktorer på tvers av ulike kategorier.

Protan kan hjelpe deg med å oppnå poeng i disse kategoriene:

 • Ledelse: Protan bidrar til bærekraftig ledelsespraksis i kategoriene Man 01 Konseptutvikling og prosjektoptimalisering, Man 02 Livssykluskostnader og levetidsplanlegging og Man 03 Ansvarlig byggepraksis og bidrar til sikrer bærekraftsmål helt inn i driften av bygget.
 • Energi: Protan bidrar med prosjektering av optimal utforming av taket og sikrer dokumentert energieffektive løsninger i samsvar med BREEAM sitt krav i kategorien Ene 23 - Bygningskonstruksjonens Energiytelse.
 • Materialer: Protan sine materialeeffektive løsninger har takmarkedets laveste klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen. Protan kan bidra til redusert miljøpåvirkning i kategoriene Mat 01, Mat 02, Mat 03, Mat 05, Mat 06 og Mat 07.
 • Avfall: Protan kan bidra med å redusert mengden avfall ved å minimere masseuttak og avfallsfri leveranser av tak og membraner som sorteres og er klargjort for materialgjenvinning. Protan BlueProof reduserer behovet for magasinering i bakken, og dermed mengden gravemasser.
 • Arealbruk og økologi: Protan oppfordrer til å ta taket i bruk. Taket har et potensiale til bærekraftig arealutnyttelse, og med dokumenterte rotbestandige løsninger kan taket tas i bruk til å gode økologiske og sosiale arealer.
 • Lokal overvannshåndtering: Protan BlueProof er et SINTEF Teknisk Godkjent taksystem for overvannshåndtering, og er dokumentert iht. TEK17 sine krav. Og tilfredstiller kravene i BREEAM-NOR; Tretrinns-strategien, Håndtering av 5 mm nedbør, Maksimal avrenningsmengde, Tiltak for overflatebasert overvannshåndtering. Dette systemet kan kombineres i en helhetlig løsning med takhager, sosiale soner (sansehager) og biotoper på taket.

Ved å velge Protan BlueProof, en SINTEF-godkjent løsning som håndterer regnvann på taket og reduserer behovet for underjordisk drenering, kan du redusere klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med underjordiske betongrør. Protan BlueProof kan brukes sammen med andre funksjonelle tak som takterrasser, solceller, eller grønne tak, og øker dermed utnyttelsesgraden.

Protan jobber aktivt hver dag for å gjøre norske prosjekter så bærekraftige som mulig og oppfordrer bransjen, fra ledelse til beslutningstakere på prosjektene, til å ta gode valg for vår felles fremtid.

Ønsker du å lese mer om hvordan Protan kan hjelpe i BREEAM-NOR prosjektet så sjekk ut våre informasjonssider om BREEAM-NOR for detaljert informasjon.