Takforvaltning

Er det lenge siden du har vært oppe på taket til bygningen din?

Med en takforvaltningsavtale fra Protan slipper du å bekymre deg over hva som skjer i høyden. Da overlater du oppfølging og inspeksjon av taket til noen av Norges mest erfarne og kunnskapsrike takeksperter.

Kontakt oss i dag!

Tlf: 03350

Vidar med sele på taket_web_750x420px.jpg

Vi sørger for et trygt tak med lang levetid

Protan er markedsledende på smarte løsninger for flate tak. Vi leverer tilstandsrapporter, faste ettersynsavtaler og sørger for sikkerheten på taket ditt.

Vi har dessuten lang erfaring med å bistår eiendomsutviklere, arkitekter og ingeniører med å forløse takets potensial.

Det aller viktigste du kan gjøre for taket ditt er å sørge for at det ikke blir oversett. Å undersøke takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt.

En takforvaltningsavtale med Protan sikrer profesjonell og faglig oppdatert service. Vi pleier å si at vi blir takets fastlege: Vi sjekker regelmessig tilstanden på taket for deg, og behandler både milde symptomer og mer alvorlige sykdomstegn.

Tilstand, takforvaltning og sikkerhet

Vi gransker taket med et helhetlig og langsiktig perspektiv: Er det begynnende tegn til slitasje og elde som man bør overvåke? Hva slags generell tilstand er taket i, og når kan tiden være inne for å tekke det om?

Klimaendringene har ført til at ekstremvær blir stadig vanligere. Dermed er takene våre ytterligere utsatt for slitasje i form av økt nedbør og kraftige, brå regnskyll. Det kan i verste fall få katastrofale følger når kraftig regn møter tette sluk eller slitne skjøter.

Våre eksperter tar høyde for dette når vi vurderer hvordan taket bør vedlikeholdes.

Protan tilbyr tilstandsrapporter og takforvaltningsavtaler for eiendomsselskaper, selskaper med egne eiendommer (for eksempel kjøpesentre og butikker, logistikk- og lagerbygg), borettslag og sameier. Protan bistår også med forskriftsmessig sikring av taket.

Tilstandsrapport – et godt utgangspunkt

Protans tilstandsrapporter følger NS 3424-standarden og gir et bilde av hvordan takets tilstand er akkurat nå. 

Takforvaltningsavtale – trygt og forutsigbart

Gjennom en takforvaltningsavtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året. Det vil gi et grunnlag for å forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering.

Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg. Behovet for større tiltak vil avdekkes, og kan bli håndtert før det får altfor omfattende og kostbare konsekvenser.

En slik takforvaltningsavtale er et effektiv tiltak for å spare penger, siden det gjør at takets levetid forlenges.

I etterkant sender vi en elektronisk ettersynsrapport med oversikt over hva som er gjort, samt en forenklet tilstandsrapport og eventuelt forslag til tiltak.

Protan sørger for taksikkerhet

Visste du at ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften?

Eieren av bygget har et ansvar på taket som ofte glemmes: Fallsikring og forskriftsmessig sikringsutstyr. De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak.

Montørene våre og de som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring følger strenge retningslinjer. Alle har på forhånd blitt godkjent av fallsikringsleverandøren eller produsenten.

Årstidene sliter på taket

Med årstidene følger ulike utfordringer for et tak. Om høsten er det ofte mye regn, og sammen med blader, løv og nedfall fra trær er det en klassisk dårlig kombinasjon for taket.

Da hoper det seg opp med organisk materiale, og sluk går ofte tett. Blir det liggende hauger av slikt avfall oppe på taket, kan det spire og gro godt på tak som i utgangspunktet ikke er ment å være grønne. Pollensesongen er også en belastning for tak og sluk.

Sterk sol og sommervarme kan påvirke sveiseskjøter, som i sin tur kan skape potensielle fuktskader som kan forplante seg nedover i bygningen. Store snømengder kan også påvirke takets tilstand. Er slukene allerede tette fra høstens løvfall, blir vårens snøsmelting en utfordring for evnen til å ta unna vannet.

Kan taket utnyttes bedre?

Et tak er tradisjonelt en uutnyttet flate, uten spesiell verdi for byggets eier. Protan har utviklet flere innovative løsninger for å gjøre takflaten til en verdifull del av bygningen.

Når taket har behov for å tekkes om, er det en fin mulighet til å vurdere om det kan utnyttes bedre enn i dag.

Vi hjelper deg gjerne med å vurdere følgende:

  • Kan taket brukes til vannfordrøyning og bidra til å forhindre oversvømmelse på bakkeplan?
  • Vil en takterrasse kunne øke verdien på eiendommen, både økonomisk for dem som bor eller jobber i bygningen?
  • Kan taket brukes til solcelleanlegg?
  • Vil en grønn takløsning gjøre bygget estetisk mer attraktivt og dermed skape verdiøkning på eiendommen?