Tak-toppbilde.jpg

Tilstandsrapport, ettersynsavtale og hjelp til forskriftsmessig sikring. Her er en detaljert presentasjon av hva som ligger i disse begrepene.

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport – som følger NS 3424-standarden – gir et bilde av nå-situasjonen på taket ditt. Tilstandsrapporten gir informasjon om:

 • Takets generelle tilstand og forventet gjenværende levetid.
 • Tilstand på sluk, piper/rør, gjennomføringer, skjøter, overlys, luker.
 • Fuging og overganger mellom horisontal og vertikale flater, gesimser og parapeter.
 • Innfesting av takbelegg, takhatter og andre gjennomføringer.
 • Kontroll av alle typer beslag.
 • Sikring av tak i forhold til gjeldende regler.
 • Adkomst til tak, sikring ved adkomst.
 • Beregning av slukkapasitet i forhold til dagens og fremtidens nedbør.

Ettersynsavtale

En ettersynsavtale bidrar til at takets levetid forlenges – og det sparer du som eiendomsbesitter penger på! Gjennom en slik avtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året. Slik får du en jevnlig faglig pekepinn på takets tilstand og forventet gjenværende levetid, slik at du kan forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering.

Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, noe som gir mulighet for å reparere midlertidig slik at større lekkasjer og skader unngås. Behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser.

Under besøkene blir:

 • Sluk kontrollert og renset.
 • Løv og kvister fjernet.
 • Løse beslag festet.

 

Etter gjennomført ettersyn får du en elektronisk ettersynsrapport med oversikt over hva som er gjort, samt en forenklet tilstandsrapport og eventuelt forslag til tiltak.

Sikring

De fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften.

Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten. Dokumentasjoner skal være synlig ved adkomst til taket for andre utførende som skal benytte systemet.

Protan tilbyr prosjektering, levering og montering av sikringsutstyr basert på takets utforming, slik at det er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi samarbeider med bransjens fremste leverandører av sikringsutstyr.

BESTILL EN TAKSJEKK NÅ