Protan overvannsrapport 2016

Her kan du laste ned vår rapport om overvann

Portan overvannsrapport 2016

Overvannsrapport 2016 er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av 619 personer fra private og statlige selskaper i norsk byggenæring. Rapporten kartlegger overvannsskader i norske byer som følge av ekstremvær; omfang, tiltak, ansvarsfordeling, kommunale krav samt samarbeid i næringen og med myndighetene.

Last ned rapporten her...